Ovčjereja

Evropska ovčereja je bila v sredini 19. stoletja velik trend. Proizvodnja volne je bila na višku. Po tem obdobju je ovčereja začela hitro upadati. Podobno kot drugje po Evropi se je tudi v Sloveniji število ovc v zadnjih 150 letih močno zmanjšalo. V zadnjem času pa je moč zaznati trend povečevanja števila živali ter tudi povezovanja rejcev. Reja drobnice, še zlasti naših avtohtonih pasem, ki so našemu okolju optimalno prilagojene, je zagotovo najbolj koristen način uporabe in ohranitve zaraščenih območij.

Zaradi vsega tega smo se tudi na naši kmetiji odločili za vzrejo ovac. Včasih je bilo značilno, da so se ovce pasle po visokogorju, danes pa jih najdemo v vseh podnebnih območjih. Prednost ovčereje na Primorskem je v podnebnih razmerah. Veliko prej imajo možnost paše kot v visokogorju. Ovce so lahko skozi celo leto na pašniku. Pozimi jim obroke dopolnjujemo s suhim senom. Večina ovac predstavljajo jagenjčki, ki jih je mogoče tudi odkupiti za nadaljno rejo ali za zakol. Jagnjetina je meso mladih živali, starih do enega leta. Najbolj okusno je pri starosti tri do štiri mesece. Okus mesa je odvisen od krme. Ovce naj bi sicer pasle travo, saj ima meso takih ovac bolj fi no teksturo ter polnejši okus kot meso ovac, ki so bile hranjene z žiti.

 

Ovčke in jagenčki iz naše reje